Cankurtaran Kilisesi

Cankurtaran Kilisesi Derneği, 06.01.2017 tarihinde İstanbul’un Maltepe İlçesinde kurulmuştur.
01.06.2017 Tarihinde Üsküdar – Bağlarbaşı semtine taşınmıştır. Halen Bağlarbaşı semtinde hizmet etmektedir.
01.11.2018 Tarihinde Çorlu Merkezde yeni kilisemiz ikinci şube olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Misyonumuz

Rab İsa Mesih’in yeryüzündeki hizmetini sürdürmek. Tanrının egemenliğini ve kurtuluş müjdesini cemaatimiz ile beraber yaşamak ve yaşatmak.

Vizyonumuz

Tanrının en büyük arzusu olan tüm canların kurtulmasını sağlamak için giden kilise olarak İstanbul ve çevresinde beş yeni topluluk ve kiliseler kurarak Türkiye’deki uyanışta yerimizi almak.

Inanç Bildirgesi

Görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, tek yüce Baba Tanrı’ya inanırım.

Ve Tanrı’nın biricik Oğlu, tüm evrenden önce var olan, yaratılmamış, fakat Tanrı’yla aynı öze sahip olan, Kutsal Ruh’un aracılığıyla Bakire Meryem’den doğarak beden alıp, hepimizin kurtuluşunu sağlayan, insan olan ve Pontus Pilatus’un emriyle çarmıha gerilmiş ve acı çekmiş olan ve gömüldükten üç gün sonra dirilmiş olan ve Kutsal Yazılar’a göre göğe alınmış olan ve Baba’nın sağında oturmakta olan ve yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere tekrar görkemle gelecek olan ve egemenliği sonsuza dek sürecek olan Rab İsa Mesih’e inanırım.

Ve Rab ve yaşam kaynağı olan, Baba’dan çıkmış olan, Kendisi’ne Babayla ve Oğulla beraber tapınılmakta olan ve Baba ve Oğulla yüceltilen, peygamberler ve elçilerin İnanlılar Topluluğu aracılığıyla açıklamış oldukları Kutsal Ruh’a inanırım. Günahların affı için tek vaftiz olduğunu, ölülerin dirileceğini ve dünyanın sonunun geleceğini beyan ederim. Amin.

Sosyal Medyada Biz

Bize mesaj göndermek için

TIKLAYIN