Vahiy Olgusu Nedir

Maalesef çoğu zaman Hristiyanlık ve İslamiyet tartışmalarında kavram kargaşalıkları yaşanıyor ve bu yüzden bazı konular sağlam bir zemine oturtulamıyor. Vahiy konusu

Vahiy Olgusu Nedir2019-06-20T11:42:33+00:00

Şiddet İçin Kimi Suçlayalım

Ne zaman bir terörist saldırısı, bir polis şiddeti ya da bir savaş haberi olsa; hemen tüm sosyal ve dini gruplar, hatta

Şiddet İçin Kimi Suçlayalım2019-06-20T11:42:28+00:00

Şeytan’ın Düşüşü

Soru: “Nasıl, neden ve ne zaman Şeytan, Tanrı’nın huzurundan kovuldu? Cevap: Şeytanın kovulma olayı sembolik olarak Kutsal Kitap’ın Yeşaya 14:12-14 ve Hezekiel 28:12-18 bölümlerinde

Şeytan’ın Düşüşü2019-06-20T11:42:22+00:00

Rüya

Üç çeşit rüya vardır: 1. Güncel olaylardan, hayatımızda olan hadiselerden etkilenerek gördüğümüz; kendi psikolojik durumumuzu, bilinçaltımızı yansıtan rüyalar. 2. Şeytan kaynaklı;

Rüya2019-06-20T12:06:51+00:00

Mesih’in İkinci Gelişi

Mesih, dünyadaki vazifesini tamamlayıp göklerdeki Baba’nın yanına, görkemli tahtına dönmeden önce defalarca son günde dünyayı yargılamak ve kendisine ait olanları yanına

Mesih’in İkinci Gelişi2019-06-20T12:20:15+00:00

Kutsal Ruh Nedir?

Paraklit veya Faraklit (Latince: “Paracletus”, Yunanca: παράκλητος “Parakletos”), Kutsal Kitap’ın orijinal dili olan Grekçe (Eski Yunanca) yazılmış metinlerde (Yuhanna 14, 16)

Kutsal Ruh Nedir?2019-06-20T12:08:04+00:00

İsa Logos

Yuhanna 1:1 “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.” 2 “Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.” 3 “Her şey O’nun aracılığıyla

İsa Logos2019-06-20T11:36:30+00:00

Hristiyan Tapınması (Gerçekte ve Ruhta Tapınma)

“Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor” (Yuh.

Hristiyan Tapınması (Gerçekte ve Ruhta Tapınma)2019-06-20T11:33:55+00:00

Hristiyanlıkta Kader

Kader, alın yazısı, yazgı… Hepimiz bu kelimeleri duyarak büyüdük. Çoğumuz başımıza bir olay geldiğinde istem dışı “kaderimmiş” deyip geçtik. Peki, gerçekten

Hristiyanlıkta Kader2019-06-20T12:08:55+00:00

Günah Nedir?

Büyük Soru Günah deyince çoğumuzun aklına gelen ilk şey, Tanrı’nın kurallarına uymama veyahut iyi ya da kötü arasında seçim yapma gibi

Günah Nedir?2019-06-20T12:19:44+00:00
Go to Top