Büyük Soru
Günah deyince çoğumuzun aklına gelen ilk şey, Tanrı’nın kurallarına uymama veyahut iyi ya da kötü arasında seçim yapma gibi konulardır. Çoğumuzun günah işleme konusundaki yargıları On Emire uymamaktır. Hatta bunların içerisinde adam öldürme ve zina gibi bazılarını büyük; yalan söyleme, yan gözle bakma gibi bazılarını ise küçük günah olarak görürüz. Aslında bu, kendimizi aldatmaktır. Günah işleyen herkes günahın kölesi olmuştur ve Tanrı’dan uzaklaşmıştır. Mesih’in dediği gibi:
35 “Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli üyesidir. 36 Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.” (Yuh. 8:34-36)

Kutsal Kitap tercümesinde günah, “hedefe ulaşamama” manasına gelir. Tabii ki buradaki “hedef” Tanrı’nın bizim için belirlemiş olduğu standarttır ve İsa Mesih bunu açığa çıkarmıştır. Bu perspektiften bakıldığında hepimizin günahkâr olduğu aşikârdır. Günah yüreklerimizde, ruhumuzda yaralar açar ve içimizde yaşamaya başlar. Yaralar yani benlikte yaşamanın meyveleri şunlardır; fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir (Gal. 5:19-21). 

Romalılar 3:23’te, tüm Kutsal Kitap’ın kalbi olan bu ayette, Elçi Pavlus’un dediği gibi: 23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” Bu ayetin ışığında düşündüğümüzde hiçbirimizin kendisini başkasından üstün görmesi mümkün değildir. Kendi gücümüzle Tanrı’nın gözünde doğruluğu yakalayamayacağımız muhakkaktır. Bu aslında Tanrı’nın öngörüsüdür, biz ancak zayıflığımızı anlayarak Mesih’in çarmıhtaki kurbanlığından gelen aklanmaya güvenmeliyiz.

Kutsal Kitap Perspektifi
Kutsal Kitap’ta günah yüzlerce kez tekrarlanır. Aslında tüm Kutsal Kitap, Tanrı’nın günaha karşı verdiği mücadelenin öyküsüdür. Günah, Aden Bahçesinde şeytanın Âdem ve Havva’yı denemesiyle başlar. Sonsuz Kutsal olan ve günaha bakamayan Tanrı, Âdem ve Havva’yı Aden’den kovmuştur ve günahın ilk ceremesi çekilmeye başlanmıştır. İnsanlık için düşüş gerçekleşti, ölüm insanlığa günah yüzünden girmiş oldu ve Tanrı’dan koptuk. Yozlaşma, kötülük ve günah artarak devam etti. Yeşaya peygamberin dediği gibi:
“Ama suçlarınız sizi Tanrı’nızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz” (Ye. 59:2).

İnsanlığı düşmüş olduğu çukurdan kurtarmak için Tanrı; kendisine uluslar içerisinden bir ulus, İsrail halkını seçti. İsrail’i Yasa aracılığıyla bereketlendirmek, diğer ulusları da İsrail aracılığıyla bereketlendirmek istiyordu. Musa’ya verilen On Emir ve Yasa’da, bizler günahın neleri kapsadığını öğrendik ve günahın farkındalığına vardık.

Kutsal Kitap’tan aldığımız en önemli ders şudur ki Tanrı karşısında günahkârız ve Tanrı bunu bilmemizi istiyor. Evet günahkârız, benlikte yaşıyoruz, Tanrı’yı hayatımızın merkezine koymuyoruz, ne Tanrı’nın ne de kendimizin standartlarına uygun yaşıyoruz. Unutmayalım ki başkasına karşı kusur işlediğimizde bu ilk önce Tanrı’yı rencide ediyor. Günahlarımız içerisinde Tanrı’nın huzuruna çıkmaya asla layık değiliz.

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 10 Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O’nun sözü içimizde olmaz” (1. Yuh. 1:8-10).

Tövbeye Çağrı
İyi haber şudur ki; günahlarımız içerisinde, bütün çaresizliğimize karşın Tanrı bize Biricik Oğul İsa Mesih aracılığıyla bir tövbe kapısı açmıştır. Günahlarımız yüzünden sapmış olduğumuz hedefe tekrar yüzümüzü çevirirsek, Tanrıoğlu Mesih’in bizleri kolları açık beklediğini göreceğiz. Evet, Tanrı kurtuluş kurbanını İbrahim’e dediği gibi kendisinden sağlamıştır.

Bütün Kutsal Kitap boyunca Tanrı’nın, günaha saplanmış, çocukluğundan beri kötüye meyleden biz insanoğullarını bu düştükleri bataklıktan kurtarmak için, verdiği mücadeleyi ve insanlık tarihine yapmış olduğu müdahaleleri görüyoruz. Âdem ve Havva ile başlayan bu hikâye aynı zamanda insanlık tarihinin hikâyesidir ve çağların sonunda yeni bir başlangıç olarak Tanrı kendi özünü taşıyan Biricik Oğlunu insanlık için feda etmiştir. Mesih İsa, bizi sadece günahlarımızdan kurtarmakla kalmamış aynı zamanda ölümden dirilerek, günahın meyvesi olan ve insanlığın en büyük düşmanı olan ölüm üzerinde de zafer kazanarak üçüncü gün mezardan dirilmiş ve bizlere sonsuz yaşamın müjdesini vermiştir. Artık tereddüt etmeyelim ve gerçek hedefe, Kutsal Tanrı’mıza doğru koşalım. Özgürlüğümüz O’ndadır, sevincimiz O’ndadır, sonsuz esenliğimiz O’ndadır. O’na sonsuzluklar boyunca yücelik olsun. Amin!