Üç çeşit rüya vardır:

1. Güncel olaylardan, hayatımızda olan hadiselerden etkilenerek gördüğümüz; kendi psikolojik durumumuzu, bilinçaltımızı yansıtan rüyalar.

2. Şeytan kaynaklı; bizi korkutan, tedirgin eden, kaygılandıran ve bazen “karabasan” diye adlandırdığımız rüyalar.

3. Tanrı’dan gelen rüyalar; bunlar mühürlüdürler. Yıllar geçse de unutulmazlar. Aynı zamanda çeşitlidirler. Kimi zaman gelecek olan kötülüklere karşı bizi uyaran, bazen de yorumlanmaya ihtiyacı olan, geleceğe dair bilgilendiren rüyalardır.

Kutsal Kitap’ta iki tane Yusuf vardır. Her ikisiyle de Tanrı, rüyalar aracılığıyla konuşmuştur. Birincisi Yakup oğlu, Mısır’da yönetici olan Yusuf. Yusuf; Tanrı tarafından, hem kendi hem de başkalarının rüyalarını tabir yeteneğine sahipti. İkinci Yusuf ise Meryem’in kocası olan Yusuf’tur. Rab onu birkaç defa rüyalarla uyarmıştır, hayatına yön vermiştir. Kutsal Kitap’ta rüya ve görümlerden de bahsedilmiştir.

Gördüğümüz rüyaları günün devamı gibi düşünmemeliyiz.

Her gün, hayatımızda açılan yeni bir sayfadır. Güne şükrederek, Rab’be adanarak başlamalıyız. Tanrı kaynaklı olmayan rüyaların üzerinde çok durmamalıyız.