Soru: “Nasıl, neden ve ne zaman Şeytan, Tanrı’nın huzurundan kovuldu?

Cevap: Şeytanın kovulma olayı sembolik olarak Kutsal Kitap’ın Yeşaya 14:12-14 ve Hezekiel 28:12-18 bölümlerinde anlatılmıştır. Her ne kadar bu bölümler Babil ve Sur krallarına hitap etse de aynı zamanda onların arkasındaki ruhsal güçten yani şeytan ve düşüşünden bahseder. Bu bölümlerde Şeytan’ın nasıl düştüğünü okuruz ama ne zaman olduğu belirtilmez.

Kutsal Kitap’tan bildiklerimiz şunlardır: Melekler, dünya yaratılmadan önce yaratıldı (Eyüp 38:4-7). Şeytan, Adem ve Havva’yı ayartmadan önce düşmüştü (Yar. 3:1-14). Demek ki Şeytan’ın düşüşü meleklerin yaratılışı ile Adem’in yaratılışı arasında bir zamanda olmuştu. Bu düşüşün olduğu zaman ile ilgili Kutsal Kitap’ta daha detaylı bir bilgi yoktur.

Eyüp Kitabında Şeytan’ın belli bir zamanda Tanrı’nın tahtına yaklaşmaya izni olduğunu görüyoruz.

Eyüp 1: ”6 Bir gün ilahi varlıklar RAB’bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi. 7 RAB Şeytan’a, “Nereden geliyorsun?” dedi. Şeytan, “Dünyada gezip dolaşmaktan” diye yanıt verdi.”

Görüldüğü gibi o zaman Şeytan, Dünya ve Cennet (Tanrı’nın huzuru) arasında gidip geliyor, Tanrı ile konuşuyordu. Tanrı’nın Şeytan’a verdiği bu özgürlük, yani tahta yaklaşıp yaklaşamamanın kesilip kesilmediği hala bir tartışma konusudur. Kimi ilahiyatçılar, İsa Mesih’in ölümüyle bu kesilmiştir der. Kimisi ise çağların sonunda Mesih’in ikinci gelişinde bunun olacağını söyler.

Şeytan cennetten neden düştü? “Şeytan gururu yüzünden Tanrı huzurunda kovuldu! Çünkü o Tanrı gibi olmak istedi. Tanrı’dan daha görkemli olmak istedi” (Yeş. 14:12-15 ve Hez. 28:12-15). Bu bölümlerde ayrıca Şeytan’ın ne kadar güzel ve ihtişamlı bir melek olarak yaratıldığını görüyoruz. Büyük olasılıkla en üstün melekti. Tahtın önündeki meshedilmiş keruvdu. Tanrı’nın yarattıklarının en güzeliydi. Ama o sahip olduğu makam ile yetinemedi. Onun yerine Tanrı olmak istedi. Tanrı’yı tahtından ederek, evrenin hakimi olmak istedi. Enteresan olarak; Adem ve Havva’yı Aden Bahçesinde ayartmak için onlara da “meyveyi yerseniz Tanrı gibi olacaksınız” (Yar. 3:1-5) dedi. Onları da aynı tuzağa çekti. Günümüzde de insanlığın en büyük sınavı budur: Tanrı’yı oynamak, Tanrı gibi olamaya çalışmaktır. Evet bilmemiz gereken şudur; Şeytan cennetten düşmemiştir, atılmıştır. Bu sebeple Tanrı’nın yüceliğini iyi anlamamız gerekmektedir.

Kaynak

Angels: Elect&Evilby C. FredDickason