Yazılar2019-06-20T11:41:47+00:00

Vahiy Olgusu Nedir

Maalesef çoğu zaman Hristiyanlık ve İslamiyet tartışmalarında kavram kargaşalıkları yaşanıyor ve bu yüzden bazı konular sağlam bir zemine oturtulamıyor. Vahiy konusu da bu kavramlardan biridir. Ne Hristiyanlıkta ne de

Şiddet İçin Kimi Suçlayalım

Ne zaman bir terörist saldırısı, bir polis şiddeti ya da bir savaş haberi olsa; hemen tüm sosyal ve dini gruplar, hatta devletler dahi başkalarını suçlama ve kendilerini temize çıkarma

Şeytan’ın Düşüşü

Soru: “Nasıl, neden ve ne zaman Şeytan, Tanrı’nın huzurundan kovuldu? Cevap: Şeytanın kovulma olayı sembolik olarak Kutsal Kitap’ın Yeşaya 14:12-14 ve Hezekiel 28:12-18 bölümlerinde anlatılmıştır. Her ne kadar bu bölümler Babil ve

Rüya

Üç çeşit rüya vardır: 1. Güncel olaylardan, hayatımızda olan hadiselerden etkilenerek gördüğümüz; kendi psikolojik durumumuzu, bilinçaltımızı yansıtan rüyalar. 2. Şeytan kaynaklı; bizi korkutan, tedirgin eden, kaygılandıran ve bazen “karabasan”

Mesih’in İkinci Gelişi

Mesih, dünyadaki vazifesini tamamlayıp göklerdeki Baba’nın yanına, görkemli tahtına dönmeden önce defalarca son günde dünyayı yargılamak ve kendisine ait olanları yanına almak için görkemiyle bulutlar içerisinde tekrar geleceğini; fakat

Kutsal Ruh Nedir?

Paraklit veya Faraklit (Latince: “Paracletus”, Yunanca: παράκλητος “Parakletos”), Kutsal Kitap’ın orijinal dili olan Grekçe (Eski Yunanca) yazılmış metinlerde (Yuhanna 14, 16) Kutsal Ruh için “beraberinde gelen” anlamında kullanılan bir

İsa Logos

Yuhanna 1:1 “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.” 2 “Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.” 3 “Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.”

Hristiyanlıkta Kader

Kader, alın yazısı, yazgı… Hepimiz bu kelimeleri duyarak büyüdük. Çoğumuz başımıza bir olay geldiğinde istem dışı “kaderimmiş” deyip geçtik. Peki, gerçekten kader var mıdır? Varsa nedir? Kader, her din

Günah Nedir?

Büyük Soru Günah deyince çoğumuzun aklına gelen ilk şey, Tanrı’nın kurallarına uymama veyahut iyi ya da kötü arasında seçim yapma gibi konulardır. Çoğumuzun günah işleme konusundaki yargıları On Emire

Fısıh Kuzusu

Mısır’dan Çıkış 12:3: “Bütün İsrail topluluğuna bildirin: Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak.” 6 “Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu

Falcılık ve Büyücülük

Yaşadığımız bu modern çağda üzülerek ve çok şaşırarak görüyoruz ki toplumumuzda belki de yüz binlerce kişi büyücülük, falcılık, muskacılık ve bunun gibi doğaüstü ruhsal yollara müracaat ediyorlar ve maalesef

Çarmıh Neden Gerekliydi?

Soru: Tanrı’nın bizi bağışlayabilmesi için İsa’nın ölmesi gerçekten gerekli miydi? Bizden birbirimizi bağışlamamızı bekliyor, üstelik kimseye bir zarar gelmeden; öyleyse Tanrı’nın bizi bağışlayabilmesi için İsa’nın ölmesi neden gerekli? Cevap:

Adem ve İlk Günah

“İlk Günah (Doğuştan Gelen Günah Eğilimi)” ya da “Müslüman olarak Doğmak.” Hristiyan inancına göre, “Adem işlediği günahıyla ilk insan olarak, Tanrı’dan almış olduğu kutsallığı ve doğruluğu yalnızca kendi için

İmtihan Dünyası

Her insan gibi bizler de “niçin bu dünyadayız, nereden geldik ve nereye gidiyoruz?” gibi soruları düşünmüşüzdür. Bu sorular, gerçekten insanın sorabileceği en derin sorulardır ve bazen tüm ömrümüzü bu

Ne Mutluların Mesajı

Dağdaki vaaz, (Matta 5-6-7. Bölümler) Yeni Antlaşma’da bulunan en eksiksiz karşı kültür açıklamasıdır. İsa Mesih öğretilerinin bir araya toplandığı, Celile Gölünün Kuzeybatısında bulunan bir dağda bir seri halinde verilmiş

Eski ve Yeni Ahitler

Kutsal Kitap, iki ana kitaptan oluşur. Bunlar “Eski Ahit” (Tevrat) ve “Yeni Ahit” (İncil)’dir. Eski Ahit’in 39 kitabından ilk 5’i Musa’ya verilen Tevrat’tır. Ama genel olarak da EA (Eski Ahit)’e de “Tevrat”

İsa Bir Yalancı Mı?

İsa Mesih’in, “Tanrısallığı” O’nu sadece harika şeyler yapmış iyi bir insan ya da bir peygamber olarak gören popüler şüphecilerin hilelerinden kurtarmıştır. O’nu sadece bir peygamber ya da iyi bir ahlak hocası

Ekmek ve Şarap

Hiç Kariye Müzesi’ne gittiniz mi? İstanbul Edirnekapı’da yer alan bu muhteşem yapıyı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Tarihi 4. Yüzyıla kadar giden Kariye (Chora) Kilisesi, yüzyıllar içerisinde birkaç defa yıkılıp

WhatsApp chat